Deze privacy verklaring is tevens van toepassing op de concepten die onder Mindy | music, media & more vallen, te noemen:

  • Trouwliedjes.nl – www.trouwliedjes.nl
  • Mindy & The Good Vibes Society – www.thegoodvibessociety.nl
  • The Good Vibes Band – www.goodvibesband.nl
  • Mindy Media – www.mindymedia.nl

PRIVACY VERKLARING Mindy | music, media & more

Mindy | music, media & more gevestigd en kantoorhoudende te Mill (5451 AT) aan de Schoolstraat 8, hierna te noemen “Mindy | music, media & more” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Mindy | music, media & more verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Mindy | music, media & more u over de manier waarop Mindy | music, media & more uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Mindy | music, media & more worden aangeboden op www.mindymusic.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Doel
Mindy | music, media & more verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.mindymusic.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Mindy | music, media & more gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Mindy | music, media & more.

2. Nieuwsbrieven
u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Mindy | music, media & more heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Mindy | music, media & more samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Mindy | music, media & more meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via via mail: mindy@mindymusic.nl.

3. Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Mindy | music, media & more over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Mindy | music, media & more bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

4. Prijsvragen
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Mindy | music, media & more om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

5. Verbetering van diensten Mindy | music, media & more
Mindy | music, media & more kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Mindy | music, media & more uitvoeren, geeft Mindy | music, media & more uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

6. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Mindy | music, media & more deze gegevens net zoals die van andere klanten van Mindy | music, media & more.

Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. Mindy | music, media & more geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Mindy | music, media & more voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Mindy | music, media & more een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Mindy | music, media & more op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. Mindy | music, media & more maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Mindy | music, media & more ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar mindy@mindymusic.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat Mindy | music, media & more tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.mindymusic.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Mindy | music, media & more
1. Mindy | music, media & more heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Mindy | music, media & more verwerkt ten behoeve van www.mindymusic.nl. Mindy | music, media & more accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn
1. Mindy | music, media & more bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.mindymusic.nl, tenzij Mindy | music, media & more op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. Mindy | music, media & more behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.mindymusic.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.mindymusic.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.mindymusic.nl in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 24-05-2018.